جزئیات خبر
انواع بیلهای مکانیکی بر اساس نحوه خاک برداری
7 اسفند 1396
۱- بیل مکانیکی با جام معکوس
به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:
کج بیل، بیل معکوس، بیل پشت خم و بیل کششی
این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند و برای حفاری مناسبند.

۲- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
این بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده و در انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند.

۳- بیل کششی (دراگلاین)
بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان، جرثقیل، جام بیل کششی و کابلهای لازم جهت کنترل قسمتهای مختلف تشکیل شده است.
بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر و خیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است و در انواع زمینها مورد استفاده قرار می گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده و زمان سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین است.
منبع: ساختمان آنلاین