جزئیات خبر
آلومینیوم نور گذر
20 اسفند 1396
آلومینیوم شفاف یا AION یک سرامیک ساخته شده از آلومینیوم، اکسیژن و نیتروژن است. این مصالح تحت نام ALON توسط برندSurmet Corporation عرضه شده است. AION بیش از 80 درصد و در مناطق طیف الکترومغناطیسی نزدیک به ماوراء بنفش، مرئی و مادون قرمز نور گذر است. این محصول 4 برابر سخت تر از شیشه های سیلیکا است، 85% به سختی سنگ های قیمتی و حدود 15٪ سخت تر از اسپینل منیزیم آلومینات است. از آنجایی که این محصول ساختار اسپینل مکعبی دارد، می توان آن را با استفاده از روش های پردازش پودر سرامیکی معمول به پنجره های شفاف، صفحات، گنبد ها، میله ها، لوله ها و دیگر اشکال در آورد. ALON سخت ترین سرامیک شفاف پلی کریستالی است که به صورت تجاری در دسترس است. ترکیب خواص نوری و مکانیکی این مصالح، آن را به محصولی پیشرو برای کاربردهایی می کند که سبک وزن بوده و مقاوم است، مانند پنجره های مقاوم در برابر گلوله و ضد انفجار و بسیاری از اپتیک های مادون قرمز نظامی.