مرکز دانلود

مهندسی امید رسولی (ارشد عمران سازه)

» رزومه
» رزومه مهندس امید رسولی
» جزوه اجزای ساختمان
» جزوه آموزش نرم افزار SAFE 2016
» جزوه آموزش نرم افزار ETABS 2016 برای ساختمان فولادی
» جزوه مصالح شناسی و روسازی خط و پروژه
» جزوه سازه های بتن آرمه
» آموزش نرم افزار ETABS 2016 برای ساختمان بتنی
» تکنولوژی بتن
» تعمیر و نگهداری
» تحلیل سازه ها
» مقاومت مصالح 2
» مقاومت مصالح 1
» استاتیک
» ماشین آلات زیرسازی راه آهن
» متره و برآورد
» نقشه کشی ساختمان و نقشه های تیپ